- Presented by -
Carla Umlauf
Austin Portfolio Real Estate
Kimberly Famighetti
Austin Portfolio Real Estate

Fantastic Chance to Own in S. Austin!
11119 Canterbury Tales Lane, Austin, TX 78748
$245,000 | 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, 1 Half Bathroom
11119 Canterbury Tales Lane, Austin, TX 78748
$245,000 | 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, 1 Half Bathroom
SELECT ANY MEDIA TO VIEW